ECNP

Brain Day 2015 wordt georganiseerd door ECNP: ‘European College of Neuropsychopharmacology’. ECNP wil meer inzicht krijgen in de werking van onze hersenfunctie en ons gedrag ter bevordering van betere geestelijke gezondheidszorg en behandelingen. ECNP:

  • Ondersteunt innovatief onderzoek binnen de neurowetenschappen;
  • Moedigt wetenschappelijke activiteiten in Europese landen aan en coördineert de ontwikkeling van gemeenschappelijke Europese richtlijnen;
  • Geeft jonge wetenschappers de mogelijkheid zich te ontwikkelen binnen het vakgebied;
  • Geeft voorlichting aan het publiek;
  • Faciliteert de dialoog met de toezichthouders, overheden, internationale organisaties en de industrie.

Om haar doelstellingen te bereiken, organiseert ECNP een breed scala aan activiteiten in Europa.